Evolutionsteorin.se - Tro eller vetenskap?

Evolutionsteorin är precis som skapelsetron en trosfråga. Ingen kan med de vetenskapliga redskap vi har bevisa att den ena eller andra trosuppfattningen är sann.

Inom kort kommer här att finnas mer information för den som är intresserad av tro och vetenskap.

Evolutionsteorin.se